‘Gerçek Kötüler’ Sanat Kolektifi

‘Gerçek Kötüler’ 2012 yılında sanat üzerine okumalar yapmak, tartışmak ve paylaşmak için soğuk bir kış günü buluşmamızın ardından, oluşturduğumuz bir topluluktur. Bir araya geldiğimizde ortaya çıkan enerjinin dinamik yapısı, bizlere ‘beraber neler yapabiliriz?’ sorusunu sorma imkânı tanımıştır. Dönüştürülebilir mekânlar araştırmak, sanat üzerinden bir tartışma platformu oluşturmak ve bağlam içerisinde birbiri ile konuşan yapıtları bir araya getirerek alternatif söylemli sergiler düzenlemek kolektifimizin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Söz konusu bu düşüncelerimizi projeye dökmek, fikirleri tartışarak ortak bir yapıda birleştirmek ya da var olan bir projeyi beraber geliştirmek, topluluğumuzun oluşma sebepleri arasındadır.

Tınısını biraz muzip, biraz rahat, biraz ironik ve biraz da haylaz bulduğumuz ‘Gerçek Kötüler’ adı altında bizler, büyük iddiaların, anlatıların aksine, küçük, samimi ve paylaşım üzerine söylemleri olan platformlar oluşturmayı hedeflemekteyiz.  Bu nedenle herhangi bir masa, bizim mekânımız olması için yeterlidir. Altı kişilik oluşumumuzda Aslı Işıksal, Ayşenur İpek, Engin Esen, Nilay Kalınbayrak, Seniha Ünay ve Sevda Kal yer almaktadır. 

 

‘The Real Wicked’ Art Collective

The Real Wicked is a collective that was formed after a meeting on a cold winter’s day in 2012 to discuss and share our visions of art. The dynamism of the energy emerged after the meeting enabled us to ask “What can we do together?” Researching transformable spaces, building a platform to discuss art and organizing exhibitions with alternative discourses by combining interactive art works have important roles in shaping our collective. In order to transform our thoughts into practice, to combine ideas in a joint structure by discussing them or to develop an existing project together are reasons of forming this collective.

Under the name of “The Real Wicked” that we find its tone a little impish, ease, ironic and mischief; we aim to form sincere and small platforms focusing on discourses about sharing. Therefore, any table can be our place to discuss and share. Our collective consists of six people: Aslı Işıksal, Ayşenur İpek, Engin Esen, Nilay Kalınbayrak, Seniha Ünay and Sevda Kal.


Aslı Işıksal

Gazi Üniversitesi Resim Eğitimi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Çelişki ve Sentez’ başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı kurumda sanatta yeterlik – doktora programına devam etmektedir.

Ayşenur İpek

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Görsel Günlükler’ başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı kurumda sanatta yeterlik – doktora programına devam etmektedir.

Engin Esen

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Sinestetik İmgeler’ başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı kurumda sanatta yeterlik – doktora programına devam etmektedir.

Nilay Kalınbayrak

Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Resim Bölümü’nde “Yalnızlığın Çözümlenmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Şu an, Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Seniha Ünay

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Halen aynı kurumda bütünleşik doktora programına devam etmektedir.

Sevda Kal

Gazi Üniversitesi Resim Eğitimi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Otoportre’ başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Şu an Devlet Opera ve Bale kurumunun grafik tasarımlarını yürütmektedir.